fbpx

Ekspercka wiedza z branży IT oraz Inżynierii

Centra Kompetencyjne

Centra Kompetencyjne ASTEK Polska łącząc wiedzę ekspercką z obszaru IT oraz Inżynierii jak i usługi konsultingowe, zapewniają klientom bardzo szeroki wachlarz usług, a współpracownikom zróżnicowane perspektywy rozwoju. Dzięki swoim wszechstronnym
i interdyscyplinarnym możliwościom Centra umożliwiają trafny dobór kompetencji, technologii, metodyk oraz rozwiązań IT oraz Inżynieryjnych.

 

Nasi eksperci pracują w ramach Centrów Kompetencyjnych, skupiających specjalistów z różnych obszarów i technologii,
co pozwala na działania na najwyższym poziomie i najwyższej jakości. 

Ekspercka wiedza

Zapewniamy wszechstronne wsparcie merytoryczne oraz wiedzę technologiczną w każdym modelu współpracy,

także z wykorzystaniem rozwiązań niszowych oraz usług zaawansowanych.

Astek Competence Center
Business Analysis
& User Experience
Astek Competence Center
Software
Development
Astek Competence Center
Advanced
Data Analytics
Astek Competence Center
Software
Quality Assurance
Astek Competence Center
ERP
Astek Competence Center
Delivery
Management
Astek Competence Center
Banking
Services
Astek Competence Center
MS,
Admin and Security
Astek Competence Center
Engineering

Specjalizacje Centrów

Centra Kompetencyjne łączą technologie z biznesem,
dostarczając odpowiednie usługi i innowacyjne rozwiązania IT.

Centrum Business Analysis & User Experience jest zespołem ekspertów o kompetencjach z zakresu projektowania doświadczenia użytkownika (UX), grafiki, ergonomii rozwiązań (UI & Usability), analizy biznesowej oraz systemowej (BA). Zespół współtworzą Analitycy Biznesowi i Systemowi, UX Designerzy, UX Researcherzy oraz Graficy. Ludzie z powyższymi kompetencjami stanowią most łączący zespoły developerskie z klientem biznesowym. Zespół na co dzień „tłumaczy” wymagania biznesowe na takie, które są zrozumiałe dla programistów. Z perspektywy partnerów biznesowych Analitycy czy Projektanci stanowią „ludzką twarzą IT”.

Profile:

Lead Business AnalystSystem AnalystData AnalystUX ResearcherUX DesignerVisual Designer

Technologie:

BPMN, Enterprise architect, Information Architecture, UML, Design Thinking, Value Proposition CanvasCentra

Software Development Competence Centre integruje konsultantów o szeroko pojętych kompetencjach z zakresu rozwoju oprogramowania. W ramach naszych działań zajmujemy się pełnym cyklem tworzenia rozwiązań IT z obszarów aplikacji webowych, desktop oraz mobile. Zakres technologiczny obejmuje wszystkie wiodące technologie służące do projektowania architektury i rozwoju systemów informatycznych, technologii chmurowych, mobilnych i DevOps.

Profile:

Team LeadSoftware ArchitectSenior DeveloperDeveloperMobile Developer

Technologie:

Java, .Net, PHP, Python, React, Android, iOS, Node JS, C, C++

Centrum Advanced Data Analytics skupia współpracowników ASTEK Polska odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu przetwarzania danych – od projektowania baz danych, przez ETL, hurtownie danych, BI, Machine Learning czy Data Science,
w oparciu o różne narzędzia i platformy.

Profile:

Solution ArchitectsData ArchitectsDevOpsDataOpsDBAETLData WarehouseBI / ReportingMachine LearningData Science

Technologie:

Oracle, SQL, AWS, Google Cloud, TIBCO, Monogo DB, Hadoop, Informatica, Teradata, Tableau, Power BI, SAP BI

Software Quality Assurance skupia konsultantów odpowiedzialnych za procesy testowania i zapewniania jakości w wielu różnych wymiarach, technologiach oraz sposobach realizacji. Od podejścia klasycznie manualnego, przez automatyzacje, aż po realizacje oparte o platformy RPA.  

Profile:

Test ManagerTest LeadManual TesterAutomatic TesterValidator

Technologie:

JMeter, UiPath, Bugzilla, ServiceNow, Confluence, Worksoft

Centrum kompetencji SAP łączy konsultantów o różnym profilu i poziomie doświadczenia. Realizujemy szereg usług począwszy od monitorowania procesów biznesowych, przez wspieranie System i Component Ownerów w pracy operacyjnej i projektowej. Zapewniamy bezpieczeństwo systemów finansowych, dzięki rozwiniętej usłudze ICFR. Wspieramy klientów na różnych płaszczyznach i wielu obszarach. W ramach centrum prowadzimy Akademię SAP oraz wspieramy konsultantów w zdobywaniu certyfikacji.

Profile:

SAP System Management, ICFR Specialist, SAP Monitoring, Functional Expert, Support Specialist

Technologie:

SAP, SAP 4/HANA, FI/CO, PP, WM, PM, MM, SD, HR, BW, HANA, SRM, CRM, TREASURY, SOLMAN, SMS, SLT, GW, ATTP, MDG, UI5, ABAP

Centrum ASTEK Delivery Center skupia konsultantów ASTEK Polska odpowiedzialnych za realizację usług zaawansowanych – projektów i Managed Services. To zespół Project Managerów, Service Managerów, Koordynatorów i Scrum Masterów ze znaczącym doświadczeniem w różnych modelach realizacji usług i branżach.  

Profile:

Project ManagerScrum MasterService ManagerService CoordinatorPMOPMO Support 

Technologie:

SCRUM, ITIL, Kanban, PMI, Prince2, Waterfall

Competence Center MS, Admin and Security w Astek Polska skupia technologie Microsoft, Administratorów IT i obszar bezpieczeństwa IT. Działamy tam, gdzie technologie Microsoft są istotne dla naszych klientów. Do naszego zakresu technologicznego MS należy: Azure, Microsoft 365 w tym Office 365, SharePoint, Teams. Wspieramy klientów również w obszarach Power Platform, Windows, Windows Server, Exchange, SCOM i SCCM. Nasi Administratorzy IT zapewniają wielopoziomowe wsparcie w firmach z wielu sektorów w Polsce i zagranicą zarówno w systemach MS jak i systemach dedykowanych dla naszych klientów. Natomiast specjaliści z obszaru Security wspierają przedsiębiorstwa w sprawnym i bezpiecznym działaniu systemów IT oraz sieci teleinformatycznej.

Profile:

Architekci: Azure,
Developerzy: Azure, Microsoft 365, Administratorzy IT, Administratorzy MS ( Azure, SharePoint, Teams, Power Platform, MS Exchange, SCOM / SCCM, Windows / Windows Server), Network Engineer

Technologie:

Azure, Microsoft 365, Office 365, Sharepoint, Teams, Power Platform, MS Exchange, SCOM / SCCM, AD, Windows / Windows Server

W ramach Centrum Kompetencyjnego Banking Services (BSCC) skupiamy osoby, które w codziennej pracy zajmują się wsparciem usług bankowych. Wspieramy naszych klientów (instytucje finansowe) zarówno pracując bezpośrednio u klientów jak i świadcząc zaawansowane usługi, w tym usługi rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

Profile:

Project Manager, Solution Architect, System Analyst, Java Developer, Tester

Technologie:

Java, Spring, Hibernate, Software AG WebMethods, IBM WebSphere, Oracle WebLogic, Oracle Database

W Centrum kompetencji inżynieryjnych realizujemy usługi i projekty min. dla sektora motoryzacyjnego, kolejowego oraz oil&gas.  Wyspecjalizowane zespoły inżynierów pracują w ramach grup projektowych oraz grup kompetencyjnych, których działaniami zarządzamy. Realizujemy również programy szkoleniowe i certyfikacyjne w ramach podnoszenia kompetencji inżynieryjnych naszych konsultantów.

Profile:

Embedded Software, Autosar, Konstruktor mechanik, Technical data administrator, Test engineer, Projektant HVAC 

Technologie:

Inventor, AutoCAD, Matlab, Simulink, LogiCad, Electrical, Eplan, Ruplan

Zrealizowane projekty dla naszych Klientów

Mamy przyjemność pracować z największymi i najlepszymi firmami w Polsce i na świecie. Nasi klienci szczególnie cenią nasz profesjonalizm, szybkość działania i elastyczność. Dostarczamy niezawodne rozwiązania, przygotowane przez świetnie przeszkolony zespół.

Budowa platformy Augmented Analytics na AWS Case study
Operacjonalizacja rozwiązania Machine Learning do predykcji zapotrzebowania na leki​ Case study
Budowa platformy analitycznej Case study
Aplikacja do obsługi programu lojalnościowego Case study
Budowa API dla systemów bankowych Case study
Budowa Hurtowni Danych Case study
SAP ICFR Case study
SAP Monitoring Case study
SAP BW Case study
Implementacja systemu Cytric Case study
Wsparcie biura zarządzania projektami Case study
Zarządzanie projektami Case study
Aplikacja wewnętrzna dla inżynierów Case study
Obsługa płatności - system SWIFT Case study
Web crawler – stworzenie aplikacji Case study
Rozwój frameworka w obszarze testów Case study
Usługa TaaS - Testing as a Service Case study
Automatyzacja procesów Case study
3 linia wsparcia Case study
Rozwój systemu back-office do obsługi kredytów samochodowych Case study
Rozwój systemu obsługi konta płatniczego i kart Case study
Zarządzanie przelewami międzybankowymi Case study
Projektowanie przenośników łańcuchowych i rolkowych Case study
Dostosowanie oprogramowania układu w pojazdach Case study
Modyfikacja i zaprojektowanie instalacji elektrycznych Case study

Zadania i cele

Praca w ramach Centrów Kompetencyjnych to szereg zalet dla pracowników i klientów – wysoki poziom wiedzy specjalistycznej, wymiana kompetencji, budowa społeczności i dostęp do najlepszych praktyk.

Rozwój kompetencji

Planowanie kariery i rozwoju zawodowego

icons_small_relocation_out

Szkolenia i treningi

Praktyczna wiedza o programowaniu i technologiach

Akademie juniorów

Kształcenie na najwyższym poziomie

icons_small_contract_out

Dzielenie się specjalistyczną wiedza z klientami

Najwyższe standardy pracy

icons_small_self_developement_out

Budowanie społeczności

Networking i dobre relacje

icons_small_integra_out

Wymiana wiedzy

Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk

Usługi realizowane przez Centra Kompetencyjne

Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych specjalistów pracujących w ramach Centrów Kompetencyjnych realizujemy szereg usług dopasowanych do potrzeb naszych Klientów.

Dla kogo jest to rozwiązanie

 • Organizacje zainteresowane przeprowadzeniem wnikliwej analizy tworzonych przez siebie rozwiązań technologicznych.
 • Firmy, tworzące bądź wykorzystujące rozwiązania, przechowujące kluczowe dane wewnątrz organizacji.
 • Audyt kodu polecany jest także podczas tworzenia rozwiązania, a szczególnie w fazie testowania, przed wprowadzeniem go na produkcję (tzw. Release).

Nasze kompetencje

 • Doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów kodu źródłowego: od analizy technicznej po zidentyfikowanie problemów oraz sporządzenie raportu z analizy w postaci wniosków z przeprowadzonego audytu.
 • Umiejętność określenia poprawnych zasad kodowaniajakości tworzonego koduarchitekturymodułowości.
 • Sprawna weryfikacja bezpieczeństwa kodu i jego podatności na cyberataki, a także wnikliwa analiza dokumentacji technicznej, tworzonej na bazie ogólnie przyjętej architektury tworzonego rozwiązania (produkt webowy, aplikacja, etc.) 

Wartość dla biznesu

 • Weryfikacja i kontrola – pewność przeprowadzenia wnikliwej kontroli przez doświadczony zespół ekspertów, a także wejście w posiadanie szczegółowego zestawu popełnionych błędów w postaci raportu.
 • Bezpieczeństwo – zapewnienie bezpiecznego przebiegu produkcji danego rozwiązania, w postaci niezależnej weryfikacji produkcji danego rozwiązania.
 • Organizacja pracy – wprowadzenie niezbędnych po audycie zmian do adaptowanego kodu, pozwalających na ujednolicenie zasad tworzonych produktów na przyszłość.

Dla kogo jest to rozwiązanie

 • Firmy szukające możliwości na zwiększenie konwersji, a zarazem satysfakcji swoich użytkowników.
 • Osób, zespołów odpowiedzialnych za produkty cyfrowe, chcących skonsultować swoje hipotezy ze specjalistą UX.

Nasze kompetencje

 • Doświadczenie w prowadzeniu eksperckich audytów użyteczności rozwiązań cyfrowych.
 • Stosowanie najlepszych praktyk i sprawdzonych wzorców projektowania.
 • Podążanie za projektowaniem skupionym na użytkowniku (User Centered Design) z wykorzystaniem wędrówki poznawczej (Cognitive Walkthrough).
 • Optymalizacja produktów cyfrowych pod kątem UX .

Wartość dla biznesu

 • Szybka droga do lepszego rozwiązania – ocena użyteczności, wydajności i skuteczności interfejsu w oparciu o zasady użyteczności w zaledwie kilka dni.
 • Optymalizacja kosztów – identyfikacja powszechnych problemów użyteczności bez konieczności przeprowadzania obszernych badań.
 • Skupienie na najważniejszych aktywnościach – pozostanie w kontekście najważniejszych ścieżek użytkowników.
 • Rozwiązanie problemów – określenie propozycji rozwiązań na podstawie wiedzy eksperckiej.
 • Ułatwienie podejmowania kluczowych decyzji dla rozwoju produktu – wyznaczenie kierunku dalszych działań i priorytetów z perspektywy UX.

Dla kogo jest to rozwiązanie

 • Dla każdej firmy, która podlega audytom finansowym.
 • Dla każdej organizacji, która chce udoskonalać bezpieczeństwo procesów, które dotyczą obszarów finansowych.

Nasze kompetencje

 • Doświadczenie w modelowaniu i tworzeniu kontroli zgodnych z wymogami firm audytorskich.
 • Doświadczenie przy wspieraniu firm podczas audytów finansowych.
 • Automatyzacja procesów wspomagających przeprowadzanie kontroli.
 • Umiejętność przeprowadzenia kontroli oceniającej stan przy rozpoczęciu współpracy.

Wartość dla biznesu

 • Optymalizacja kosztów – maksymalizacja dostarczanej jakości przy zachowaniu optymalnej ceny.
 • Doskonałość operacyjna – stałe doskonalenie procesów oraz systemów monitorowania.
 • Bezpieczeństwo – ochrona informacji wrażliwych i poufnych, systemów oraz w efekcie zasobów finansowych.

Dla kogo jest to rozwiązanie

 • Firmy poszukujące rozwiązania na wdrożenia w szybko zmieniającym się otoczeniu.
 • Zespoły pragnące przejść na zwinne prowadzenie projektów.

Nasze kompetencje

 • Doświadczenie we wdrażaniu metodyk zwinnych.
 • Kompetencje poświadczone certyfikatami (ScrumSAFe, Agile).
 • Doświadczenie w zwinnym prowadzeniu projektów (Agile Project Management).
 • Analiza gotowości do wdrożenia Agile.
 • Edukacja zespołu.

Wartość dla biznesu

 • Optymalizacja kosztów – częsta i regularna ocena postępów pracy.
 • Elastyczność i szybsza reakcja na zmiany – modyfikacje wymagań wprowadzane na bieżąco w trakcie trwania projektu, co ma istotne znaczenie w szybko zmieniającym się otoczeniu.
 • Szybkie dostarczanie użyteczności – dostarczanie nowych funkcjonalności odbywa się regularnie w krótkich odstępach czasu.
 • Ciągły rozwój i udoskonalenie – wszelkie modyfikacje wprowadzane są na bieżąco po regularnych ocenach postępów pracy.

Poznaj nas bliżej

Zapraszamy na warsztat Centrum Business Analysis & User eXperience – tak wygląda praca w ASTEK!