fbpx
Planowanie i koordynowanie pracy kadry

Planowanie i koordynowanie pracy kadry

Planowanie i koordynowanie pracy kadry
Klient
Czołowy producent autobusów​
Branża
Przemysł
Centrum Kompetencyjne
Technologie
-
Opis projektu

Zapotrzebowanie klienta:​
- Planowanie pracy oddelegowanych konsultantów firm zewnętrznych​
- Rozliczanie postępu prac ​
- Rozliczanie czasu pracy na potrzeby miesięcznego zestawienia ​

Kompetencje, których wymagał klient:​
- Znajomość procedur administracyjnych ​
- Znajomość oprogramowania SAP i innych narzędzi planowania klienta​
- Dwujęzyczność koordynatorów​

Wsparcie ASTEK Polska:​
- Dostarczenie teamu 4 konsultantów do administrowania danymi, planowania pracy, rozliczania wyników oraz wsparcia administracji biura klienta